Skärgårdens Trafikantförening

Kansli och expedition

Nybrogatan 76, nb
114 41  STOCKHOLM

Telefon och fax: 08-662 89 02

Öppet:

OBS, ändrade öppettider fr o m januari 2016: måndag-tisdag 11.00 - 17.00, onsdag-torsdag 11.00-14.00, fredag stängt

 e-post: info@skargardstrafikanten.se

Plusgiro 70 17 48 - 6

Bankgiro: 5118-6542

 

Trafikantföreningen delar lokal med

Stiftelsen Skärgårdsbåten