Skärgårdsbåtens Dag 13 juni 2018

Titta gärna på programmet för Skärgårdsbåtens Dag 2017  här.

I början av april går det bra att börja boka! För att boka biljetter, ring 08-662 89 02 eller skicka mail

 

Skärgårdstrafik för alla!

Nya skrivelser

2017-05-21

Under fliken Aktuellt / Pågående finns tre nya skrivelser att ladda ner från fillistan. Yttrande över upphandlingen, Yttrande över trafikfövalningens remiss med förslag på rafikförbättrande åtgärder och Synpunkter på utförmningen av ny hamnanläggning i Nynäshamn.

OBS!

Ändrad tid för vintermöte

Vårt vintermöte kommer att äga rum torsdagen den 15 mars

Kallelse till vintermötet skickas ut under vecka 8.

Remissvar

Här finns föreningens yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Utvecklad pendelbåtstrafik i Stockholm

Ladda ner Skärgårdens trafikantförenings

Brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholms läns landsting.

Nobel Center på Blasieholmen

Skärgårdens trafikantförening är djupt kritisk mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen.

Läs föreningens överklagande  av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut här.

Tal av Trafikantföreningens ordf Lennart Rohdin vid manifestationen mot Nobel Center på Blasieholmen
torsdagen den 10 december
finns här.

Trafikantföreningens yttrande över den föreslagna ändringen av detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen (20 nov)

Ladda ner aktuell  (6 februari) skrivelse undertecknad av flera skärgårdsorganisationer om områdets betydelse för skärgårdstrafiken.

Här finns flygblad och pressmeddelande och  synpunkter på ansökan om bortledande av grundvatten på Blasieholmen.

 Trafikantföreningen har protesterat mot  planerna med att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen. Läs vår skrivelse här eller under fliken Aktuellt.

 Skriv under upprop om att bevara tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen  här.

 På Facebook finns en grupp med samma syfte.

Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2018 är

för enskild medlem - 150 kr

för föreningar och organisationer m fl - 250 kr

Plusgiro 70 17 48 -6

Bankgiro 5118-6542

Som medlem får Du:

Skärgårdsboken i brevlådan i början av juni

Trafikbolagens höst- vinter- och vårturlistor per post (anmäl detta till expeditionen)

Föreningens medlemstidskrift Skärgårdstrafikanten, 3 nr / år

Kallelser till föreningsmöten, trafikråd, bryggråd och Skärgårdsbåtens Dag.

 

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

Skärgårdens Trafikantförening är en förening för alla som utnyttjar den kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård.

Som medlem i föreningen får du till sommaren Skärgårdsboken och tre gånger om året vårt medlemsblad Skärgårdstrafikanten. De medlemmar som har anmält det får dessutom alla Waxholmsbolagets turlistor direkt hem i brevlådan.

Bli medlem - sätt in 150 kr på pg 70 17 48 - 6

Vi  arrangerar årligen Skärgårdsbåtens Dag  ända sedan 1964 — en av de största folkfesterna i skärgården!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

Trafikantföreningen har noga följt kritiken av upphandlingen av skärgårdstrafiken. Från hösten 2013 och framåt har denna fråga uppmärksammats i tidningar, på nätet och i lokala nyhetssändningar på TV, som t ex  på Brännpunkt i  Svenska Dagbladet och på  Skärgårdsbryggan. På Facebook skapades gruppen Kräv bättre skärgårdstrafik – dra inte ned på våra turer!

Inför kommande upphandling lämnade Skärgårdens Trafikantförening den 10 september 2014 dessa kommentarer till Trafikförvaltningens förstudie.

 

 Texter och bilder till hemsidan av Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,

Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist m fl.